Wat is de betekenis van een IQ-score op een IQ test?

Een IQ test is een intelligentietest die je score uitdrukt door middel van een intelligentie coëfficiënt (IQ). De score loopt van 70 tot 130 en soms ook hoger. Een score van 100 op een IQ test betekent dat je gemiddeld hebt gescoord. 50% van de mensen (groep of populatie waarmee je wordt vergeleken) scoorde lager en 50% scoorde hoger. Een IQ-score van 130 betekent dat je uitzonder hoog hebt gescoord. Slechts 2,3% van de mensen scoorde vergelijkbaar of beter dan jij. IQ-scores worden vaak weergegeven door middel van een normale verdeling, zoals hieronder.

 

normaalverdeling IQ-scores

In deze figuur kun je heel goed zien dat er maar heel weinig mensen zijn die heel hoog of heel laag scoren. De meeste mensen (68%) scoren tussen de 85 en 115. Een score van 115 betekent bijvoorbeeld dat maar liefst 84% van de mensen uit de normgroep (de mensen waarmee je wordt vergeleken) lager scoorden dan jij. Een score hoger dan 115 komt dus niet vaak voor en hoger dan 130 is al helemaal uitzonderlijk. Hieronder vind je meer uitleg over de normgroep en andere factoren die bepalen of een score hoog of laag is.

 

Welke externe factoren hebben invloed op de IQ-score?

Een IQ-score is dus een relatief getal. Een score geeft namelijk aan hoe goed je hebt gescoord in vergelijking met de groep. Maar wie is die groep en wat werd er getest? Drie externe factoren, dus los van jouw intelligentie, hebben grote invloed op je IQ-score.

I. Normgroep

De normgroep geeft aan met wie je wordt vergeleken. Zijn dat hoger opgeleiden, de totale beroepsbevolking, jongeren of ouderen of mensen in een bepaalde beroepsgroep (bijvoorbeeld programmeurs)? Maak je een IQ-test waarbij je wordt vergeleken met hoger opgeleiden, dan zal je over het algemeen een lagere score behalen dan als je dezelfde test maakt en je wordt vergeleken met lager én hoger opgeleiden.

II. Normeringsdatum

Daarnaast is het belangrijk om te weten wanneer de IQ test is genormeerd. Hiermee wordt bedoeld wanneer de analyse heeft plaatsgevonden die bepaalt bij hoeveel juiste antwoorden je welke IQ-score behaalt. Dat kan ook een grote invloed hebben. Oudere IQ testen laten doorgaans een hogere score zien. Dit wordt ook wel het flynneffect genoemd.

III. Soort IQ test

Tot slot beïnvloedt het soort IQ test ook je score. Bestaat de IQ test vooral uit ruimtelijke vragen dan zullen sommige mensen heel hoog scoren. Maar als de IQ test uit veel verbale vragen bestaat, zullen andere mensen weer hoger scoren.