Cijferreeksen

Wat zijn cijferreeksen?

Cijferreeksen zal je in bijna elke IQ test of assessment tegenkomen. Cijferreeksen zijn testen waarbij je verbanden moet leggen tussen cijfers (getallen). Bij cijferreeksen draait het om inzicht en rekenvaardigheid. Bij sommige testen moet je rekensommen zonder hulpmiddel (rekenmachine) oplossen. Maar het is gangbaarder dat je cijferreeksen moet oplossen. Je krijgt dan een reeks van getallen te zien en het laatste getal wordt niet getoond. Op basis van de reeks moet je dan bepalen welke van de gegeven antwoorden het juiste is en op de plek van het vraagteken moet staan. Hieronder wordt uitgelegd hoe dit werkt en hoe je cijferreeksen kunt oefenen.

 

Hoe werken cijferreeksen?

Het beste kan je een cijferreeks uitleggen met een voorbeeld. Hieronder staan vijf getallen en een vraagteken.

5, 7, 9, 11, 13, ?

Welk getal moet op de plek van het vraagteken staan? Het antwoord op deze vaag is vrij eenvoudig. Het getal 15. Want bij elk getal wordt twee opgeteld. Hieronder staat nog een reeks. Deze cijferreeks is al wat lastiger.

5, 7, 11, 17, 25, ?

Welk getal moet nu op de plek van het vraagteken staan? Het antwoord is nu 35. Iedere keer wordt er 2 meer dan de vorige keer bij opgeteld. Dus 5 plus 2 is 7. 7 plus 4 is 11. 11 plus 6 is 17 en 17 plus 8 is 25. Bij 25 moet dan 10 worden opgeteld.

Bij een cijferreeks gaat het er dus om dat je relaties tussen getallen vaststelt. Cijferreeksen worden ook wel eens rekenreeksen genoemd.

 

Wat is het doel van een cijferreeks?

Het doel van cijferreeksen is om te kijken hoe goed je in staat bent om verbanden te leggen op basis van de gegeven informatie. Andere iq testen, zoals syllogismen en diagrammen, doen dat ook. Maar om cijferreeksen goed te kunnen maken, moet je ook over een bepaalde rekenvaardigheid beschikken. Een cijferreeksentest meet dus je rekenvaardigheid en je analytisch vermogen.

 

Kan je cijferreeksen oefenen?

Cijferreeksen kan je zeker oefenen. Het is zelfs aan te raden om deze te oefenen. Want door het maken van cijferreeksen leer je te ontdekken wat voor soort cijferreeksen er allemaal bestaan. Veel cijferreeksen bevatten opgaven die vrijwel hetzelfde zijn als bij andere cijferreeksen. Alleen zijn de getallen vervangen door andere getallen. Hoe vaker je cijferreeksen maakt, hoe sneller je een bepaald verband zult herkennen/ontdekken.

Hieronder staan nog drie cijferreeksen.

 

Voorbeelden van cijferreeksen

Cijferreeks 1

Oplossing: Antwoord d. Elk getal is de som van de twee voorgaande getallen.

Cijferreeks 2

Oplossing: Antwoord a. 600 is een constante, heeft geen invloed op rekensom. Bij het getal 601 wordt iedere keer 4 opgeteld.

Cijferreeks 3

Oplossing: Antwoord b. Het verschil tussen het eerste getal 7 en tweede getal 10 is 3. Tussen 10 en het volgende getal 19 is 9 (3*3). Daarna is het het verschil 27, tussen 19 en 46 (3*9). To slot is het verschil 81 tussen 127 en 46 (3*27). Dus moet het volgende getal (3 * 81) 243 hoger zijn dan 127 en dat is 370.

Op oefenassessment.nl kan je nog meer cijferreeksen oefenen.

 

Nadeel van cijferreeksen

Cijferreeksen hebben ook nadelen. Een groot nadeel is dat ze vooral mensen die goed kunnen hoofdrekenen bevoordelen. Dus iemand met een groot taalgevoel of ruimtelijk inzicht die minder goed is in rekenen, zal bij cijferreeksen lager scoren. Het is dus een erg selectieve IQ test die geen goed beeld zal geven van iemands generieke, algehele intelligentie.

Tegenstanders van deze aanname zullen zeggen dat het bij cijferreeksen vooral gaat om het ontdekken van de van verbanden tussen de cijfers en niet zozeer om het goed kunnen hoofdrekenen. Maar om die verbanden te zien, moet je wel de cijferreeksen scannen op patronen. Dat betekent dat je als een soort computer razendsnel gaat kijken of er een verband valt te ontdekken door optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Daarnaast zullen mensen die goed zijn in wiskunde met meer zelfvertrouwen aan cijferreeksen beginnen dan mensen die vooral taalvaardig zijn.

 

Voordelen van cijferreeksen

Toch zijn cijferreeksen bij bijna elke IQ test en in bijna elk assessment een vast onderdeel. Dat komt vooral doordat ze relatief eenvoudig te maken zijn en minder snel multi-interpretabel zijn, zoals bij diagrammen. Met multi-interpretabel wordt bedoeld dat cijferreeksen niet snel meer dan een antwoord kunnen hebben. Tot slot zijn cijferreeksen ook minder gevoelig voor iemands culturele achtergrond of moedertaal. Dat betekent dat je bij de selectie van personeel (zoals bij assessments) makkelijker mensen kunt vergelijken met een andere achtergrond.