Ruimtelijk inzicht bij IQ testen

In veel IQ testen en bij assessments worden vragen gebruikt die iemands ruimtelijk inzicht meten. Ruimtelijk inzicht wordt bijvoorbeeld getest met kubussen. Maar wat is het doel van een IQ test met kubussen, hoe werken kubussen, kan je ruimtelijk inzicht oefenen en zitten er ook nadelen aan IQ testen die ruimtelijk inzicht meten?

 

Wat is het doel van een test die ruimtelijk inzicht meet?

Bij een IQ test met ruimtelijk inzicht vragen wordt getest of je in staat bent om driedimensionaal te denken. Voor sommige beroepen is het helder dat je over voldoende ruimtelijk inzicht moet beschikken. Denk aan het beroep van een architect, BIM-modelleur of piloot. Maar er zijn ook genoeg beroepen waarbij ruimtelijk inzicht veel minder belangrijk is. Bijvoorbeeld als accountant of online marketeer.

Toch zijn er genoeg assessments waarbij je in een IQ test vragen krijgt die je ruimtelijk inzicht meten, terwijl je voor die ene baan eigenlijk niet heel ruimtelijk hoeft te kunnen denken. Waarom krijg je dan toch vragen met bijvoorbeeld kubussen?

Dit heeft te maken met het idee dat sommige psychologen denken dat als je goed bent in cijferreeksen, je ook goed zult zijn in syllogismen. Dit wordt ook wel de g factor genoemd. Dat betekent ook dat er volgens deze theorie een positief verband bestaat tussen jouw ruimtelijk inzicht en je intelligentieniveau. Overigens zijn er ook psychologen die het niet eens zijn met deze theorie. De beroemde Amerikaanse psycholoog Howard Gardner maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen 8 verschillende vormen van intelligentie, waarvan ruimtelijk inzicht er een van is.

 

Hoe werken vragen die je ruimtelijk inzicht meten?

Bij IQ testen moet je doorgaans vragen op een scherm of op papier beantwoorden. Hoe kan je dan ruimtelijk inzicht meten? Hiervoor worden afbeeldingen gebruikt die ruimte suggereren, zoals kubussen. Je ziet bijvoorbeeld een opengevouwen kubus. Daarnaast staan dan een aantal kubussen. De vraag is dan welke van de getoonde kubussen kan je maken van de opengevouwen kubus? Hieronder staat een eenvoudig voorbeeld.

Voorbeeldvraag kubussen

Antwoord a is het juiste antwoord. Andere antwoorden kunnen niet. Want bij antwoord d staat een witte cirkel terwijl deze in de uitgevouwen kubus niet voorkomt. Ook antwoord b kan niet, want in de uitgevouwen kubus staat op alle vlaken zonder cirkel een streep. En antwoord c kan ook niet want de lijnen staan in de uitgevouwen kubus niet gericht op de cirkels.

Zoals je ziet kan je bij dit soort vragen met logisch nadenken ook al ver komen. Dus welke antwoordmogelijkheden kunnen sowieso niet en welke hou je dan over?

 

Kan je ruimtelijk inzicht oefenen?

Zoals alle soorten IQ testen kan je kubussen en vragen die ruimtelijk inzicht meten ook oefenen. Het is zelfs aan te raden om deze te oefenen. Want door het maken van bijvoorbeeld kubussen ontdek je wat voor vragen je kunt verwachten en hoe je met logisch nadenken al een heel eind kunt komen. Maar als je van nature weinig ruimtelijk inzicht hebt, wat kan, dan zal je waarschijnlijk niet heel hoog gaan scoren. Door te oefenen zal je wel hoger scoren dan zonder oefening.

 

Voorbeelden van kubussen

Hieronder staan drie kubussen. Welke van de getoonde kubussen kan je maken van de opengevouwen kubus?

Kubus 1

kubus vraag

Oplossing: Antwoord a. De 4 pijlen die bij elkaar komen, bevinden zich aan de achterkant van het kruis en zijn door middel van lijnen met elkaar verbonden.

Kubus 2

Kubussen vraag

Oplossing: Antwoord c. Het ene hartje bevindt zich aan de achterkant van het andere hart. De zwarte balken (als je deze doortrekt) raken de zijkant van een hartje, niet de bovenkant.

Kubus 3

ruimtelijk inzicht vraag

Oplossing: Antwoord d. De zwarte stip bevindt zich tegenover de doorzichtige stip. De witte pijlen wijzen naar de zwarte stip.

Nadeel van kubussen en andere ruimtelijk inzicht vragen

Vragen die je ruimtelijk inzicht meten, zoals kubussen hebben ook nadelen. Ze meten maar een aspect van jouw intelligentie. Volgens sommige psychologen zegt dat ook iets over jouw algehele intelligentieniveau. Maar andere psychologen twijfelen daaraan. Je kunt je oprecht afvragen of een goede vertaler, advocaat of manager altijd hoog zullen scoren op ruimtelijk inzicht vragen.

Wil je weten wat voor soort vragen er nog meer worden gebruikt bij IQ testen? Bekijk dan het overzicht met 10 veelvoorkomende IQ testen.