Wanneer ben je sapioseksueel?

Hoe sapioseksueel ben jij? Maar weinig mensen zullen een antwoord op deze vraag kunnen geven. Een sapioseksueel is iemand die valt op mensen die heel slim zijn, ongeacht het geslacht of uiterlijk. Stiekem zijn er best veel mensen die vallen op een hoog IQ. En niet onterecht. Want het blijkt voor de relatieduur voordelen te hebben om te selecteren op opleidingsniveau.

 

Indirect zijn veel mensen best wel sapioseksueel

Tinder deed een keer onderzoek naar de beroepen die mannen bij vrouwen aantrekkelijk vinden en andersom. En wat blijkt. De top-15 van aantrekkelijke mannenberoepen bestaat voor meer dan de helft uit beroepen waarvoor je minimaal een opleiding op hbo-niveau moet hebben gevolgd. Zoals voor het beroep van advocaat, journalist, architect, leraar, arts en ingenieur. Maar ook mannen vinden vrouwen met een beroep waarvoor je een hogere opleiding moet hebben gevolgd erg aantrekkelijk. Mannen vallen bijvoorbeeld op vrouwelijke tandartsen, docenten, advocaten, makelaars, psychologen, logopedisten en recruiters. Waarschijnlijk spelen ook andere factoren een rol. Zoals de status van een beroep. Maar status en opleidingsniveau hebben wel een sterke samenhang. Dat opleidingsniveau en daarmee indirect het intelligentieniveau een selectiecriterium zijn voor partnerkeuze blijkt bijvoorbeeld ook wel uit het feit dat er aparte datingbureaus zijn voor hoger opgeleiden.

 

Sapioseksualiteit heeft voordelen

Is het ook lonend om je partner te selecteren op zijn of haar intelligentieniveau? Volgens de cijfers van het CBS blijkt dit indirect zeker het geval te zijn. De kans dat stellen die samenwonen uit elkaar gaan, is kleiner naarmate het onderwijsniveau van de partners hoger is. Het maakt daarbij niet uit of zij gehuwd of ongehuwd zijn. Dus als beide partners hoogopgeleid zijn, is de kans groter dat de relatie langer duurt.

In bovenstaande grafiek is dat goed te zien. De doorgetrokken zwarte lijn geeft het percentage weer van hoogopgeleide partners dat nog bij elkaar is. Na 12 jaar is van hen 19 procent uit elkaar gegaan. Bij stellen waarbij beide partners niet hoog opgeleid zijn (de onderste stippellijn) is dat 31 procent. Het scheidingsrisico van stellen met een hoogopgeleide en een niet-hoogopgeleide partner ligt daar tussenin.

Het CBS heeft ook gekeken of er geen indirect verband is. Hoger opgeleiden verdienen over het algemeen meer dan lager opgeleiden. Wellicht dat het leven makkelijker is als beide partners meer verdienen en hoger opgeleide stellen hierdoor minder vaak scheiden. Maar dit blijkt niet het geval te zijn. Dus het inkomen speelt geen noemenswaardige rol in de duur van een relatie, het is vooral de hoogte van de opleiding die de kans op langere relatie groter maakt.

Het heeft dus voordelen om bij de keuze van een partner een zekere mate van sapioseksueel te zijn. Sterker nog, veel mensen selecteren hun partner op opleidingsniveau en daarmee indirect ook op intelligentieniveau. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat er veel overlap is tussen IQ-scores en opleidingsniveaus. Dus op een ROC en een universiteit lopen mensen rond die hetzelfde intelligentieniveau hebben. Alleen scoren de mensen met een wetenschappelijke opleiding gemiddeld genomen hoger op een IQ test dan mensen met een middelbare opleiding.

 

Betekenis woord sapioseksueel

Een sapioseksueel is dus iemand die valt op slimme mensen. Andere kenmerken als uiterlijk en geslacht zijn voor een echte sapioseksueel minder belangrijk. Maar waar komt het woord sapioseksueel nu vandaan? De huidige mensheid wordt ook wel de homo sapiens genoemd. Wat vrij vertaald de denkende mens betekent. Homo betekent in het Latijn mens en sapiens staat voor denkend. Het woord sapioseksueel is dus vrij vertaald een denkende seksueel en daarmee wordt dus iemand bedoeld zich aangetrokken voelt tot slimme mensen.

Een woord dat bestaat uit twee samengevoegde woorden en daardoor een nieuwe betekenis krijgt, heet een neologisme. Denk bijvoorbeeld aan woorden als ramptoerist en slaaptrein. Sapioseksueel is ook een neologisme komt in het Nederlandse woordenboek Van Dale niet voor.