Voor welke studies moet je het slimst zijn?

Er bestaat een verband tussen IQ en opleidingsniveau. Studenten op een universiteit hebben gemiddeld genomen een hoger IQ dan studenten op een middelbare opleiding (mbo) of in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Op de universiteit is niet iedereen even slim. Sommige studenten hebben een IQ-niveau van een gemiddelde hbo-student maar er zijn natuurlijk ook echte slimmeriken. Geldt dit ook voor studies? Zijn er studies die alleen geschikt zijn voor bovengemiddeld slimme studenten? Op basis van verschillende onderzoeken zijn er ranglijsten van de moeilijkste studies gemaakt. Maar hoe waardevol zijn deze lijsten eigenlijk en wat bepaalt of een studie moeilijk is?

 

Top-10 van moeilijkste studies

Op internet circuleren tal van lijstjes met moeilijke studies. Hieronder staan 3 lijsten van moeilijke studies. Elke lijst is in een ander land en op een andere wijze tot stand gekomen.

top-10 moeilijke studies

Andere studies die vaak als moeilijk worden omschreven, zijn econometrie, bouwkunde, nanotechnologie en luchtvaart- en ruimtevaarttechniek.

De Universiteit van Utrecht ondervroeg studieverenigingen om aan te geven welke studie volgens hen het moeilijkst was. Ze moesten dus een oordeel vellen over andere studies die zij zelf niet volgden. Als studenten onder elkaar krijgen ze natuurlijk wel een beeld van de studielast van andere studenten en maken ze een inschatting van iemands slimheid. Maar veel van deze bevindingen zijn subjectief. Bovendien beoordeelden ze alleen de studies van de Universiteit van Utrecht. Waardoor veel andere studies niet werden meegenomen in dit onderzoek.

In Engeland deed Research.com een onderzoek naar de moeilijkheid van studies door te kijken naar de gemiddelde cijfers die bij een studie worden gehaald. Hoe lager het gemiddelde cijfer, hoe moeilijker de studie is. Dus volgens deze methode is Chemistry (Scheikunde) de moeilijkste studie omdat studenten hier gemiddeld de laagste cijfers halen. Ook op deze methode valt het nodige aan te merken. Want elke studie kent andere vormen van onderwijs, een andere cultuur en andere vakken. En sommige vakken lenen zich beter voor een objectieve beoordeling dan andere vakken.

In België deed de KU Leuven een onderzoek door te kijken naar het IQ van middelbare scholieren en de studies die zij later met succes volgden. Hieruit bleek dat scholieren die later een studie Burgerlijk ingenieur (Civiele techniek) volgden gemiddeld genomen de hoogste IQ-score hadden toen zij nog op de middelbare school zaten. Maar betekent dat deze studie dan ook moelijker is? Wellicht spelen er andere factoren (zoals baankansen of imago) een rol bij de keuze voor een studie en is de studie zelf niet per se moeilijker.

 

Elke studie vraagt om andere talenten

Als je naar bovenstaande drie lijsten kijkt bestaat er geen duidelijke winnaar. Er is dus geen studie die door iedereen als het moeilijkst wordt ervaren of waarvoor je heel slim moet zijn. In het onderzoek van de Universiteit van Utrecht gaven de docenten aan de uitkomst willekeurig te vinden. De conclusie van Utrechtse hoogleraren en docenten was dat hun opleiding niet moeilijker of makkelijker is dan andere studies. Op- of neerkijken op een studie die niet de jouwe is, is dan ook niet nodig, vinden zij. Elke opleiding vergt andere talenten en wil je slagen voor je bachelor dan moeten alle studenten het nodige in hun mars hebben.

Bovenstaande onderschrijft ook het bestaan van soorten intelligentie. Studenten met een Bèta achtergrond (exacte en technische studies) hebben soms moeite met talen en andersom. Een student die zowel een alfastudie al bètastudie volgde, omschreef dit als volgt; “Het is onzin om een studie als makkelijk te bestempelen. Toegegeven, toen ik alleen een bètastudie deed had ik wel het idee dat alfastudies makkelijker waren. Viel me dat even tegen toen ik met mijn alfastudie begon! Beiden hebben een bepaalde moeilijkheidsgraad omdat ze een andere manier van studeren vereisen. Wanneer je het inzicht hebt, zijn bètastudies relatief makkelijk, en wanneer je goed kan stampen zijn alfa studies relatief makkelijk. Hangt er maar net vanaf waar je kwaliteiten liggen.”

 

Welke studie moet ik kiezen?

Laat je bij een studiekeuze dus niet beïnvloeden door de eventuele moeilijkheidsgraad van een studie. Kijk vooral naar jezelf. Welke vakken vind je leuk, in welke vakken ben je goed? Kies dus voor een studie die bij je past. Weet je niet welke studie je moet kiezen? Doe dan de studiekeuzetest van Jobpersonality. Binnen 5 minuten weet je welke studierichtingen met bijbehorende studies het beste bij jou passen.