Meervoudige Intelligentie

Bij intelligentie denken veel mensen automatisch aan een IQ test. Daarnaast hebben slimme mensen een hoge IQ-score. Maar volgens de Amerikaanse Psycholoog Howard Gardner klopt dit niet. Hij stelt dat er verschillende vormen van intelligentie zijn. Hij spreekt dan ook van meervoudige intelligentie. Gardner maakt onderscheid tussen 8 soorten van intelligentie. Deze vormen van intelligentie staan volgens Gardner los van elkaar. Iemand kan volgens hem bijvoorbeeld heel verbaal zijn, maar minder goed in wiskunde zijn en andersom. Ieder mens bezit wel iets van elke intelligentievorm, maar de mate waarin kan sterk variëren. En bij elke vorm van intelligentie passen bepaalde hobby’s en beroepen.

 

8 soorten intelligentie

 

Verbale intelligentie

Verbale intelligentie, ook wel linguïstische intelligentie genoemd, gebruik je bijvoorbeeld bij het lezen van een boek of het schrijven van een tekst, verhaal of gedicht. Maar ook het begrijpen van gesproken woorden valt hieronder.

Verbale beroepen: blogger, copywriter, content marketeer, vertaler of communicatieadviseur.

Verbale hobby’s: boeken lezen of schrijven, nieuwe taal leren.

 

Mathematische intelligentie

Deze vorm van intelligentie heet voluit logisch-mathematische intelligentie. Deze vorm heb je nodig voor het oplossen van wiskundige problemen en zegt iets over je vermogen tot logisch redeneren. IQ testen bevatten vaak veel vragen die logisch-mathematisch zijn. Zoals cijferreeksen, matrices en syllogismen. Vooral in de IT is deze intelligentie erg handig en gewenst. Maar ook in de techniek en onderzoek

Mathematische beroepen: data analist, hacker, storingsmonteur of programmeur.

Mathematische hobby’s: sudoku oplossen, escaperoom spellen, programmeren of schaken.

 

Ruimtelijke intelligentie

Ruimtelijke intelligentie heb je nodig bij het lezen van een landkaart, het vinden van de weg in een winkelcentrum of het opbergen van servies in een kast. Deze vorm komt goed van pas bij activiteiten waarbij je veel moet reizen of ruimtelijk moet kunnen denken.

Ruimtelijke beroepen: verhuizer, assemblagemonteur, meubelmaker, architect.

Ruimtelijke hobby’s: nieuwe wandelroutes ontdekken, duiken, Minecraft of modelbouw.

 

Muzikale intelligentie

Muzikale intelligentie bestaat ook. Sommige mensen zijn muzikaler dan andere mensen. Deze vorm komt goed van pas voor het zingen van een lied, het bespelen van een muziekinstrument of het componeren van een muziekstuk.

Muzikale beroepen: DJ, muziekdocent.

Muzikale hobby’s: Zingen, muziekinstrument bespelen.

 

Lichamelijke intelligentie

Voluit heet deze vorm van intelligentie lichamelijk-kinesthetisch. Mensen met een hoge lichamelijk intelligentie hebben een goede oog-hand coördinatie, kunnen goed dansen, sporten of schieten met pijl en boog. Als er in vacatures wordt gevraagd om mensen die twee rechterhanden hebben, bedoelen ze eigenlijk mensen met een hoge lichamelijk kinesthetische intelligentie. Het tegenovergestelde van iemand met twee rechterhanden is dan een onhandig persoon. Iemand die bijvoorbeeld snel iets laat vallen of bij timmeren op zijn/haar duim slaat.

Lichamelijk-kinesthetische beroepen: loodgieter, schilder, chirurg, topsporter of orthodontist.

Lichamelijk-kinesthetische hobby’s: surfen, dansen, tennissen, golfen.

 

Natuurlijke intelligentie

Een natuurlijke of naturalistische intelligentie heeft te maken met het waarnemen van overeenkomsten en verschillen in de natuur. Zoals het weer, herkennen van dier- en plantsoorten. Deze intelligentievorm was in de prehistorie uiteraard cruciaal om te kunnen overleven maar is in veel situaties nog steeds erg handig.

Natuurlijke beroepen: boswachter, agrariër (boer) en teeltspecialist.

Natuurlijke hobby’s: ornithologie (vogelkunde), jagen, vissen.

 

Interpersoonlijke intelligentie

Interpersoonlijke intelligentie zegt iets over het vermogen om de interactie tussen personen te kunnen waarnemen en te begrijpen. Mensen met een hoge interpersoonlijke intelligentie hebben bijvoorbeeld snel door of anderen mensen boos, verdrietig of blij zijn en kunnen hier ook goed op reageren. Je zou dit ook sociaal vaardig kunnen noemen.

Interpersoonlijke beroepen: accountmanager, winkelverkoper, horecamedewerker.

Interpersoonlijke hobby’s: uitgaan, feesten, teamsport.

 

Intrapersoonlijke intelligentie

Intrapersoonlijke intelligentie zegt iets over iemands zelfkennis. Een hoge score hierop betekent dat mensen zichzelf goed begrijpen. In tal van situaties is dit fijn en erg handig. Vooral in situaties waarin je niet aan jezelf moet gaan twijfelen.

Intrapersoonlijke beroepen: psychiater, advocaat, politieagent, kunstenaar.

Intrapersoonlijke hobby’s: parachutespringen, bergbeklimmen, theater, mindfulness.

 

Volgens Gardner is het dus niet mogelijk om in een enkel getal, zoals bij een IQ test, een uitspraak te doen over iemands intelligentie. Toch zijn er veel intelligentietesten die een uitspraak doen over iemands intelligentie. Je moet je bij deze testen dan wel afvragen welk soort intelligentie gemeten wordt.

 

Nog meer soorten intelligenties

Naast de 8 soorten van intelligenties die Gardner onderscheidt, zijn er nog meer intelligentiesoorten. Zoals creatieve intelligentie, groepsintelligentie en spirituele intelligentie. Bekijk nu alle soorten intelligenties.