Slimme mensen zijn vaak banger

Uit Canadees onderzoek blijkt dat slimme mensen vaak banger zijn. Dus ben je angstig aangelegd of heb je een bepaalde fobie? Dan is de kans groter dat je vrij intelligent bent.

 

Waar zijn slimme mensen bang voor?

Het Canadese onderzoek vond een positief verband tussen angsten, angststoornissen en intelligentie. Dus hoe meer zorgen iemand heeft, hoe angstiger iemand is, hoe groter de kans dat deze persoon hoger zal scoren op een intelligentietest. Maar om wat voor angsten gaat het dan precies? Waar zijn slimme mensen bang voor?

  • Irreële zorgen – dus je onnodig zorgen maken over dingen
  • Overdreven of onredelijke angsten
  • Moeite met het omgaan met onzekerheid
  • Besluiteloosheid of de angst om een verkeerde beslissing te nemen
  • Het niet kunnen loslaten van zorgen of angsten

Mensen die angstig zijn, hebben vaak ook last van angststoornissen. Daarbij kan je denken aan pleinvrees, angst voor tunnels, angst voor afgesloten of kleine ruimtes (liften of kasten), niet durven autorijden of vliegen.

Voor angstige mensen of mensen met een fobie is het wellicht een troostende gedachte. Als je het verwijt krijgt dat je angstig bent, kan dat dus ook te maken hebben met jouw hoge mate van intelligentie. Wil je weten of je angstig bent aangelegd? Doe dan de persoonlijkheidstest van Jobpersonality en ontdek hoe hoog je scoort op emotionele stabiliteit. Een lage score betekent dat je vrij bang bent aangelegd. Wil je meet weten over wat voor soort angsten er bestaan en of jij lijdt aan een angststoornis? Ga dan naar het artikel Angststoornis op Mentaalbeter.nl.

 

Vooral een positief verband tussen intelligentie en angst

Vroeger dachten onderzoekers dat bange mensen over het algemeen ook minder slim waren. Maar er is steeds meer bewijs dat dit niet het geval is. Piekeraars en mensen met faalangst scoren bijvoorbeeld slechter op IQ testen. Niet omdat ze minder intelligent zijn, maar doordat ze zich zorgen maken en door faalangst minder goed in staat zijn om een IQ-test te maken. Hierdoor kregen onderzoekers een verkeerd beeld over het verband tussen angsten en intelligentie. Nu zijn er, blijkt uit datzelfde Canadese onderzoek, steeds meer studies die juist een positief verband laten zien tussen angst en intelligentie.

Evolutionair gezien heeft de mensheid ook baat bij angstige mensen. De kosten voor het vermijden van rampen die niet plaatsvinden zijn minder groot dan de kosten die gemaakt worden als er wel een ramp plaatsvindt. Dus samenlevingen hebben ook voordeel bij angstige mensen.