Syllogismen

Wat zijn syllogismen?

Syllogismen worden veel in IQ testen en bij assessments gebruikt. Bij een syllogisme gaat het erom dat je op basis van de verstrekte informatie de juiste conclusies trekt. Het lastige bij syllogismen is dat je alleen op basis van die verstrekte informatie moet redeneren en eigen kennis moet weglaten. Ontdek nu hoe je syllogismen kunt oefenen en daardoor beter zult gaan scoren.

 

Hoe werken syllogismen?

Syllogismen werken met stellingen. Bijvoorbeeld: “Alle kabouters hebben een zwarte auto.” Of: “Alle kabouters dragen roze mutsen.” Stellingen kunnen je behoorlijk op het verkeerde been zetten. Vooral als de inhoud van een stelling tegenstrijdig, onwaar of zeer vreemd lijkt. Sterker nog, dat is vaak het doel van de stellingen. Ze willen jou op het verkeerde been zetten.

 

Wat is het doel van een syllogisme?

Het doel van syllogismen is om te kijken hoe goed je in staat bent om verbanden te leggen op basis van de gegeven informatie. Je vermogen tot logisch redeneren wordt dus getest. Taalkennis, algemene ontwikkeling of inhoudelijke kennis wordt niet gemeten.

 

Kan je syllogismen oefenen?

Voordat je een assessment hebt of een IQ test moet maken, is het zeker verstandig om te oefenen. Zie ook de 5 tips om hoger te scoren op een IQ test. Dit geldt ook voor syllogismen. Bovendien kan je syllogismen ook goed oefenen. Want door het maken van syllogismen leer je de stellingen abstract te maken waardoor je minder afgeleid wordt door de vaak vreemde inhoud van de stellingname. Bij het maken van syllogismen is het raadzaam om met cirkels te werken. Dat werkt als volgt. Hieronder staan twee stellingen en de cirkels die hierbij horen.

 • Sommige vrijgezellen zijn gehuwd
 • Alle pessimisten zijn vrijgezel

syllogisme voorbeeldvraag

De cirkel van vrijgezellen en gehuwden overlappen elkaar. Want sommige vrijgezellen zijn gehuwd. In de cirkel van vrijgezellen komt de cirkel van pessimistische mensen te staan. Want alle pessimistische mensen zijn vrijgezel. Welke onderstaande conclusie kan je nu trekken?

 1. Alle gehuwden zijn pessimistisch
 2. Alle gescheiden mensen zijn gelukkig
 3. Alle pessimistisch mensen zijn gehuwd
 4. Geen van bovenstaande conclusies is juist

Het goede antwoord is d. Want als alle gehuwden pessimistisch zouden zijn, zou deze cirkel van gehuwden in de cirkel van pessimisten liggen. Over gescheiden mensen (antwoord b) is geen uitspraak gedaan. Bij antwoord c had de cirkel van pessimistische mensen in de cirkel van gehuwden moeten staan. Dus antwoord d is correct.

Hieronder staan nog twee syllogismen en is het juiste antwoord d.m.v. cirkels uitgelegd.

 

Voorbeelden van syllogismen

Syllogisme 1

 • Vrouwen rijden niet in rode auto’s
 • Alle macho’s hebben rode auto’s
 1. Sommige vrouwen zijn macho
 2. Er zijn vrouwen die in een zwarte auto rijden
 3. Alle vrouwen zijn geen macho
 4. Geen van bovenstaande conclusies in logisch onvermijdelijk

Oplossing: Antwoord c.

Syllogisme 2

 • Alle miljonairs zijn arm
 • Sommige miljonairs zijn gelukkig
 1. alle arme mensen zijn rijk
 2. alle miljonairs zijn gelukkig
 3. sommige armen zijn gelukkig
 4. geen enkele arme is gelukkig

Oplossing: Antwoord c.

Nadeel van syllogismen

Syllogismen hebben ook nadelen. Een groot nadeel is het gebruik van het woord ‘sommige’. Zeker in de moeilijkere syllogismen wordt het woord ‘sommige’ bij veel stellingen gebruikt. Volgens de papieren editie van de Van Dale betekent sommige ‘een onbepaald, meestal klein aantal.’ Dat houdt dus in dat niet vast staat om welk aandeel het gaat. Het kan dus ook iedereen of alles zijn. Terwijl als iemand sommige zegt, zal hij of zij hoogstwaarschijnlijk bedoelen dat het een deel van een verzameling betreft. Dat kan een groot of klein deel zijn maar is niet iedereen of alles. Maar in de online Van Dale staat weer dat sommige ‘enige, enkele’ betekent. Eigenlijk zou bij een assessment waarbij syllogismen worden gebruikt, moeten worden aangegeven wat men met het woord ‘sommige’ bedoelt. In de genoemde voorbeelden wordt met ‘sommige’ een deel bedoeld.

Een ander nadeel is dat sommige syllogismen moeilijke woorden gebruiken die om een grote woordenschat vragen. Er staat dan bijvoorbeeld een stelling als “Alle Nederlanders zijn vrekken.” Niet iedereen zal bekend zijn met een woord als vrekken. Of bij de gegeven antwoorden staat een conclusies als; “Geen van bovenstaande conclusies is logisch onvermijdelijk.” Hier had beter kunnen staan; “Geen van bovenstaande conclusies is juist.” Syllogismen met dit soort taalgebruik en moeilijke woorden meten dan naast iemands vermogen om verbanden te leggen ook iemands taalkennis.