10 kenmerken waaruit blijkt dat jij heel slim bent

Eigenschappen van intelligente mensen

Het blijkt dat slimme mensen opvallende eigenschappen hebben. Ben je bijvoorbeeld snel bang, ga je laat naar bed of onderschat je vaak je eigen kunnen? Het zou kunnen betekenen dat je een hoog IQ hebt. Want het zijn namelijk de kenmerken van veel slimme mensen. Hieronder staan 10 eigenschappen van intelligente mensen. Welke kenmerken zijn op jou van toepassing?

 

1. Slimme mensen zijn vaak angstig

2. Slimme mensen praten hardop tegen zichzelf

3. Intelligente mensen hebben de neiging slordig te zijn

4. Mensen die veel vloeken hebben vaak een hoog IQ

5. Linkshandigen zijn vaak slimmer

6. Slimme mensen gaan later naar bed

7. Slimme mensen onderschatten zichzelf

8. Slimme mensen hebben humor

9. Slimme mensen kunnen zich goed inleven in anderen

10. Slimme mensen zijn erg nieuwsgierig

 

 

Slimme mensen praten hardop tegen zichzelf

Mensen die hardop tegen zichzelf praten zijn intelligenter dan mensen die geen geluid maken bij denken. Uit studies blijkt dat als je tegen jezelf praat je problemen verduidelijkt en daardoor sneller met een oplossing komt. Dus mensen die maar wat lopen te brabbelen zijn wellicht minder stom dan je denkt. Ze zijn door hardop te denken bezig om problemen of ideeën vorm te geven.

 

Intelligente mensen hebben de neiging slordig te zijn

Uit een studie van Kathleen Vohs blijkt dat een niet opgeruimd bureau creativiteit en nieuwe ideeën stimuleert. Albert Einstein zei ooit: “Als een rommelig bureau het teken is van een rommelige geest, waar staat een leeg bureau dan voor?” Denk nu niet, ik ruim mij bureau niet op, nu word ik slimmer. Als je een opgeruimd type bent, dan heeft dat veel voordelen. Het is eerder andersom. Als je een slordig bureau hebt, dan hoef je je hiervoor niet te schamen. Slimme mensen laten zich niet zo snel afleiden door een rommelige omgeving.

 

Mensen die veel vloeken hebben vaak een hoog IQ

Vroeger dacht men dat mensen die vloeken een beperkte woordenschat hebben en dat ze daarom ook een beetje dom waren. Maar uit onderzoek blijkt dat dit niet helemaal terecht is. Er zijn ook mensen die erg bedreven zijn in vloeken. Dat betekent dat zij zich in krachtige termen kunnen uitlaten over verschillende onderwerpen en daarbij veel verschillende scheldwoorden gebruiken. Eigenlijk komt het hierop neer. Een rijke woordenschat duidt op een hoger IQ. Dus ook een grote woordenschat aan scheldwoorden hangt vaak ook samen met hogere mate van intelligentie.

 

Linkshandigen zijn vaak slimmer

Mensen die goed zijn in wiskunde, scoren doorgaans hoger op IQ testen. En wat blijkt uit onderzoek? Linkshandigen hebben gemiddeld genomen betere wiskundige vaardigheden dan rechtshandigen. Maar dat betekent niet dat rechtshandige mensen automatisch slechter scoren. De kans is alleen groter dat een linkshandig iemand, gemiddeld genomen, meer aanleg heeft voor wiskunde en daardoor ook voor het oplossen van moeilijke problemen.

 

Slimme mensen gaan later naar bed

Vroeger, in de prehistorie, ging je slapen als het donker was. In het donker kon je niet veel meer doen. Maar met de komst van kunstlicht hoeft dat niet meer. En het blijkt nu dat nachtbrakers gemiddeld genomen slimmer zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat slimme mensen de neiging hebben niet met de massa mee te gaan. Juist als iedereen gaat slapen, kunnen de slimme mensen ongestoord hun gang gaan. Ze worden niet afgeleid door collega’s vrienden of familie en hebben dan de meest creatieve ingevingen.

 

Slimme mensen onderschatten zichzelf

Uit een beroemd experiment van David Dunning en Justin Kruger blijkt dat slimme mensen zichzelf vaak onderschatten. Minder competente mensen hebben vaak de neiging zichzelf te overschatten. Slimme mensen denken vaak dat andere mensen net zo slim zijn als henzelf. Daardoor hebben ze soms de neiging afwachtend en besluiteloos te zijn. Minder slimme mensen overschatten hun eigen inzichten vaker en kunnen daardoor erg zelfverzekerd overkomen.

 

Slimme mensen hebben humor

Is het toeval dat De Slimste Mens vaak wordt gewonnen door mensen met humor? Niet volgens onderzoekers van de Universiteit van Mexico. Zij toonden aan dat mensen die de grappigste bijschriften verzonnen bij cartoons vaker hoger scoorden op verbale intelligentie. Maar ook uit een Weens onderzoek bleek dat intelligentie mensen vaker ergens de lol van inzien. Volgens dit onderzoek kunnen slimme mensen vaker en meer lachen om zware humor. Denk aan spotprenten over zaken als de dood, religie of oorlog.

 

Slimme mensen kunnen zich goed inleven in anderen

Onderzoekers van de Universiteit van Texas ontdekten dat mensen met een lager IQ vooral oog hebben voor hun eigen gevoelens en moeite hebben om zich in anderen te verplaatsen. Slimmere mensen zijn over het algemeen beter in staat om te ontdekken hoe iemand anders zich voelt. De onderzoekers denken dat het opgroeien in een niet-empathische wereld de oorzaak hiervan kan zijn. Als je ouders je liefdevol opvoeden heeft dit een positieve invloed op je empathisch vermogen en de ontwikkeling van je intelligentie.

 

Slimme mensen zijn erg nieuwsgierig

In de psychologie wordt nieuwsgierigheid ook wel openstaan voor nieuwe ervaringen genoemd. Dit is een kenmerk dat wordt gemeten met de big five persoonlijkheidstest. Het blijkt dat er een klein maar positief verband is tussen openstaan voor ervaringen en intelligentie. Nieuwsgierige mensen nemen niet alles voor waar aan en zijn onderzoekend ingesteld. De grootste slimmerik Albert Einstein zou ooit eens gezegd hebben: “Ik heb geen speciale talenten, ik ben alleen maar erg nieuwsgierig.” Wil je weten hoe nieuwsgierig jij bent? De dan deze persoonlijkheidstest en ontdek je score op openheid.

 

Hoe slim ben ik nu?

Zijn veel van bovenstaande kenmerken op jou van toepassing? Misschien ben je dan wel heel intelligent. Maar als geen van de genoemde gedragingen of kenmerken op jou van toepassing zijn, betekent dat niet dat je geen hoog IQ hebt. Want bij elk onderzoek worden er verbanden gelegd op basis van statistische gemiddelden. En zoals elke slimmerik weet. Er zijn altijd uitzonderingen die de regel bevestigen.