Diagrammen

Wat zijn diagrammen?

Diagrammen zijn testen waarbij je verbanden moet leggen tussen woorden en hierbij de juiste afbeelding moet selecteren. Het gekozen figuur verbeeldt de samenhang tussen de gegeven woorden. Klinkt heel abstract, maar hieronder wordt uitgelegd hoe dit werkt en hoe diagrammen kunt oefenen.

 

Hoe werken diagrammen?

Het beste kan je een diagram uitleggen met een voorbeeld. Hieronder staan drie woorden.

Gebouwen – Huizen – Winkels

Door middel van onderstaand figuur kan je het verband tussen deze woorden uitbeelden.

Zowel een huis als een winkel is een gebouw. Maar winkels en huizen zijn twee verschillende gebouwen en overlappen elkaar dan ook niet.

Bij een diagram gaat het er dus om dat je relaties tussen woorden vaststelt. Deze woorden hebben vaak betrekking op verzamelingen. Diagrammen worden daarom ook wel eens verzamelingen (categorieën) genoemd. De diagrammen die de samenhang door middel van een figuur weergeven, worden ook wel eens schema’s genoemd. Meestal zijn deze uitgebeeld door middel van cirkels.

 

Wat is het doel van een diagram?

Het doel van diagrammen is om te kijken hoe goed je in staat bent om verbanden te leggen op basis van de gegeven informatie. Andere iq testen, zoals syllogismen, doen dat ook. Maar om diagrammen goed te kunnen maken, moet je vaak ook over een bepaalde woordenschat beschikken en voldoende algemene kennis te hebben. Een diagrammentest meet dus je verbale kennis en je analytisch vermogen. Diagrammen worden soms in IQ testen en bij assessments gebruikt.

 

Kan je diagrammen oefenen?

Diagrammen kan je zeker oefenen. Het is zelfs aan te raden om deze te oefenen. Want door het maken van diagrammen leer je te categoriseren en relaties te leggen. Soms zal je een verband ontdekken dat in jouw ogen niet door middel van een gegeven figuur wordt uitgebeeld. Probeer dan het meest voor de hand liggende figuur te kiezen.

Hieronder staan nog drie diagrammen. Bij elke vraag staan dezelfde figuren maar is het correcte antwoord per vraag anders.

 

Voorbeelden van diagrammen

Diagram 1: Dieren – Vogels – Meeuwen

Oplossing: Antwoord b. Meeuwen zijn vogels en vogels zijn dieren.

Diagram 2: Frankrijk – Europa – Azië

Oplossing: Antwoord a. Frankrijk is een land in Europa. Azië is een ander werelddeel.

Diagram 3: Insecten – Mug – Vlinder

Oplossing: Antwoord c. Zowel een mug als een vlinder zijn een insect. Maar beide insecten hebben verder niets met elkaar te maken.

Op oefenassessment.nl kan je nog meer diagrammen oefenen.

 

Nadeel van diagrammen

Diagrammen hebben ook nadelen. Een groot nadeel is dat ze heel snel multi-interpretabel zijn. Hiermee wordt bedoeld dat mensen ook andere verbanden kunnen leggen die ook kunnen kloppen. Hierdoor kunnen mensen een antwoord geven dat onterecht als fout wordt beoordeeld. En dat is uiteraard niet de bedoeling bij een IQ test.

Waarom zijn diagrammen zo snel multi-interpretabel? Dat heeft verschillende oorzaken. Allereerst heb je te maken cultuur en achtergrond van een respondent (diegene die de test maakt). Veel mensen zijn gelovig en bij sommige geloven zijn dieren als een varken onrein. Bij een diagram met hierin een vraag over een varken loop je dus het risico dat iemand met een joodse of islamitische achtergrond deze vraag heel anders zal interpreteren dan een christelijk of atheïstisch iemand. Sommige mensen zijn dan ook van mening dat je om deze reden beter geen diagrammen kunt gebruiken.

Een andere oorzaak dat diagrammen soms multi-interpretabel zijn, is het feit dat sommige mensen verbanden kunnen zien die de vragensteller niet had bedacht. Iemand is bijvoorbeeld heel slim of heeft veel fantasie en ontdekt verbanden die ook kunnen kloppen. Als vragensteller moet je dus verzamelingen en bijbehorende diagrammen bedenken die maar voor een uitleg vatbaar zijn en tegelijkertijd ook uitdagend genoeg zijn.