Antoniemen bij een IQ test

Antoniemen worden soms bij IQ testen en assessments gebruikt. Wat is een antoniem en hoe werken antoniemen bij een IQ test? Kan je antoniemen oefenen? En wat zijn de nadelen van antoniemen?

 

Hoe werken antoniemen bij een IQ test?

Een antoniem is een woord met een tegenovergestelde betekenis. Een antoniem is dus het tegenovergestelde van een synoniem. Het synoniem van aardig is bijvoorbeeld lief. Het antoniem van aardig is gemeen. Bij antoniemen gaat het er dus om te ontdekken wat de omgekeerde betekenis van een woord is. Met antoniemen wordt je woordenschat, verbale kennis gemeten, maar ook je analytisch vermogen. Maar hoe zien antoniemen er dan uit bij een IQ test of assessment? Hieronder staat een eenvoudig voorbeeld zodat je weet wat je kunt verwachten.

Wat is het antoniem van winst?

 1. verlies
 2. overwinning
 3. oorlog
 4. klein
 5. diepgang

Het juiste antwoord is a. Verlies is een tegenstelling van winst. Dit is een vrij eenvoudig antoniem. Overwinning betekent bijvoorbeeld hetzelfde als winst en is daardoor juist geen antoniem. Er bestaan ook kleine winsten. Een oorlog wordt soms gevoerd voor de winst en diepgang heeft niets met het begrip winst te maken.

Hieronder staan nog drie voorbeelden.

 

Voorbeeldvragen antoniemen bij IQ testen

Antoniem 1: Wat is het antoniem van expert?

 1. leek
 2. dom
 3. oneerlijk
 4. aardig
 5. lui

Oplossing: Antwoord a. Een leek is iemand die weinig afweet van een bepaald vakgebied. Een expert weet juist heel veel van een bepaald onderwerp. Dus een expert kan op andere gebieden dom zijn. Er bestaan oneerlijk experts, er zijn aardige en onaardige experts en er bestaan ook luie experts.

Antoniem 2: Wat is het antoniem van summier?

 1. sterk
 2. groot
 3. uitvoerig
 4. lang
 5. saai

Oplossing: Antwoord c. Summier is kort en bondig, dus zo beperkt mogelijk. Uitvoerig is het tegenovergesteld en betekent ook wel veelomvattend of grondig. En een veelomvattend verhaal is niet altijd saai of lang. Groot en sterk hebben betrekking op andere zaken.

Antoniem 3: Wat is het antoniem van coulant?

 1. bevooroordeeld
 2. berekenend
 3. slim
 4. laf
 5. streng

Oplossing: Antwoord e. Coulant is een politieagent die je voor een kleine overtreding geen boete geeft terwijl hij of zij dat wel had kunnen doen. Een strenge politieagent had dat wel gedaan. De redenen voor coulant optreden kunnen erg verschillen.

 

Kan je antoniemen oefenen?

Zoals alle soorten IQ testen kan je antoniemen ook oefenen. Sterker nog, het is zelfs heel verstandig om dit soort vragen te oefenen. Je ontdekt dan wat voor denkoplossingen er gebruikt worden. Je leert hierdoor wat voor soort vragen er gebruikt worden waardoor je beter zal gaan scoren op een test met antoniemen.

Bij antoniemen gaat het om woordenkennis maar ook om een stukje logica. Ook al ken je niet de exacte betekenis van een woord. Wellicht staan er bij de antwoorden opties die zeer onwaarschijnlijk lijken. Op deze manier kan je mogelijke antwoorden wegstrepen en vergroot je de kans op een goed antwoord. Welke antwoorden hou je over en wat is dan het meest waarschijnlijke?

Op Mijnwoordenboek vind je heel veel antoniemen. En op Assessment-training.com kan je een gratis antoniemen test maken.

 

Nadeel van antoniemen

Bij de meeste antoniemen moet je over een bepaald kennis- en taalniveau beschikken om de verbanden tussen woorden te kunnen zien. En dat is meteen een groot nadeel van antoniemen. Antoniemen zullen door mensen met een beperkte woordenschat over het algemeen slecht gemaakt worden. Maar bij sommige assessments vinden ze dit laatste geen probleem. De antoniemen zijn dan juist bedoeld om mensen te selecteren die analytisch en taalvaardig zijn. Zoals voor functies op hoog niveau waarbij je goed in woord en schrift moet kunnen communiceren. Zoals een redacteur, journalist en communicatiemedewerker.