Redactiesommen bij een IQ test

Redactiesommen bij een IQ test

Redactiesommen worden soms bij IQ testen en assessments gebruikt. Wat is een redactiesom en hoe werken redactiesommen bij een IQ test? Kan je redactiesommen oefenen? En wat zijn de nadelen van redactiesommen?

 

Hoe werken redactiesommen bij een IQ test?

Bij redactiesommen krijg je een stuk tekst die je moet gebruiken om rekenkundige vragen te beantwoorden. Bij een redactiesom zit een wiskundige vraag verstopt in verhaal. Redactiesommen meten dus je rekenkundige vaardigheden, je analytische vaardigheden en je verbale vaardigheden.

Redactiesommen worden ook wel eens sommen genoemd. Maar of het nu sommen zijn of redactiesommen, je moet een probleem analyseren op basis van de gegeven informatie (tekst).

Hieronder staat een eenvoudig voorbeeld van een redactiesom.

Het modale inkomen bedraagt in Nederland 30.000 euro per jaar. Jan en zijn vrouw verdienen beide twee keer modaal. Wat is het gezamenlijk jaarinkomen van Jan en zijn vrouw?

 1. 60.000 euro
 2. 90.000 euro
 3. 120.000 euro
 4. 150.000 euro

Oplossing: Antwoord c. Jan en zijn vrouw verdienen beide twee keer modaal. Dat is 60.000 euro per persoon per jaar. Samen verdienen ze dus 120.000 euro per jaar.

Hieronder staan nog drie voorbeelden.

 

Voorbeeldvragen redactiesommen

Redactiesom 1:

Jan wil zijn hond in de tuin wassen en heeft daar een grote teil neergezet. Om deze teil te vullen heeft hij 65 liter water nodig. Hij gaat de teil vullen met een emmer waarin 7,5 liter kan. Hij schat in dat ongeveer een derde van het water uit de emmer zal klotsen als hij heen en weer loopt om het bad te vullen. Hoeveel emmers water zijn er nodig om het bad te vullen?

 1. 10
 2. 11
 3. 12
 4. 13

Oplossing: Antwoord d. In een emmer gaat 7,5 liter water. Een derde van 7,5 liter is 2,5 liter. Dus per emmer houdt Jan 5 liter over. Dan heeft hij 13 * 5 emmers nodig voor 65 liter water.

Redactiesom 2:

Boer Jan heet een weiland met een omtrek van 300 meter. De lengte is tweemaal de breedte. Op het weiland verbouwt hij mais. De opbrengst is 1,5 euro per vierkante meter. Wat is de opbrengt van het weiland met mais voor boer Jan?

 1. 3000 euro
 2. 6750 euro
 3. 7500 euro
 4. 67500 euro

Oplossing: Antwoord c. De omtrek is 300 meter. Dus lengte plus breedte is de helft, is 150 meter. Omdat de lengte tweemaal de breedte is, is dat dus 100 bij 50 meter. Dat is 5000 vierkante meter. Dat is 1,5 euro * 5000 vierkante meter is 7500 euro opbrengst.

Redactiesom 3:

Jan heeft een café. Hij wil een experiment houden om te ontdekken of hij meer drank verkoopt als hij gratis zoute nootjes uitdeelt aan gasten. Iedere cafébezoeker krijgt een week lang, na 2100 uur een bakje met gratis nootjes als hij of zij een drankje bestelt. Als Jan de glazen ophaalt en klanten vraagt of ze nog wat willen drinken, is de helft van de bakjes met nootjes opgegeten en de andere helft is nog vol. Alle bakjes neemt hij mee en de onaangeroerde nootjes gooit hij weg.

Jan heeft deze week voor 45 euro aan nootjes weggegeven. De week daarop deelt Jan geen gratis nootjes uit. Jan heeft eens berekend dat ongeveer de helft van zijn drankomzet na 2100 uur wordt gerealiseerd. In de eerste week heeft Jan 10% meer omzet gedraaid dan in de tweede week zonder nootjes. De drankomzet van Jan zijn café, zonder nootjes uit te delen, is gemiddeld 1200 euro per week. De winst op een drankje is gemiddeld 20%. Hoeveel extra winst heeft Jan in de week met de nootjes gemaakt?

 1. – 21 euro
 2. 0 euro
 3. 24 euro
 4. 26 euro
 5. 28 euro

Oplossing: Antwoord a. Met nootjes neemt de drankomzet met 10% toe. Dat is dus 1,1 * 1200 euro = 1320 euro, dat is 120 euro extra omzet. Dat is 24 euro extra winst (0,2 * 120) op de drankomzet. De nootjes kostten 45 euro. 24 euro minus 45 euro is 21 euro verlies. Dat de nootjes pas na 2100 uur worden uitgedeeld of dat de helft van de drankomzet na 2100 uur wordt gerealiseerd, is niet relevant voor het beantwoorden van de vraag.

 

Kan je redactiesommen oefenen?

Zoals alle soorten IQ testen kan je redactiesommen ook oefenen. Sterker nog, het is zelfs heel verstandig om dit soort vragen te oefenen. Je ontdekt dan wat voor denkoplossingen er gebruikt worden. Je leert hierdoor wat voor soort vragen er gebruikt worden waardoor je beter zal gaan scoren op een test met redactiesommen.

Bij een redactiesom kan je het beste de vraag eerst helemaal lezen. Ga dus niet meteen proberen de vraag op te lossen of om een som uitrekenen. Er kan bijvoorbeeld informatie instaan die niet belangrijk is of op het einde staat informatie waaruit blijkt dat een bepaalde som heel anders moet maken. Probeer vervolgens de vraag uit de tekst te halen en laat overbodige informatie weg.

 

Nadeel van redactiesommen

Bij de meeste redactiesommen moet je over een bepaald kennis- en taalniveau beschikken om de verbanden tussen woorden te kunnen zien. Veel redactiesommen gaan over omzet, winst, belasting, verlies. Als je toevallig sommige economische begrippen niet kent, of andere termen die belangrijk zijn voor het oplossen van de vraag, is het bijna onmogelijk om het juiste antwoord te berekenen. En dat is meteen een groot nadeel van redactiesommen. Redactiesommen zullen daarom door mensen met een beperkte woordenschat over het algemeen slecht gemaakt worden. Maar bij sommige assessments vinden ze dit laatste geen probleem. De redactiesommen zijn dan juist bedoeld om mensen te selecteren die analytisch en taalvaardig zijn. Zoals voor functies op hoog niveau waarbij je goed in woord en schrift moet kunnen communiceren en tegelijkertijd over een groot cijfermatig inzicht moet beschikken. Zoals een accountant en een controller.