Wat zijn de grootste verschillen tussen IQ en EQ?

EQ is ooit bedacht als tegenhanger van IQ. Maar waar staan deze afkortingen voor en wat zijn de verschillen tussen IQ en EQ? Bekijk hieronder wat deze begrippen inhouden en wat de voordelen en beperkingen zijn en nog veel meer.

 

Afkorting

EQ: Emotional Quotient (know you)

IQ: Intelligence Quotient (know how)

 

Wat?

EQ: Iemands vermogen om emoties in zichzelf en bij anderen te herkennen en hier goed mee om te gaan.

IQ: Waarde die aangeeft hoe groot iemands vermogen is om informatie te begrijpen en toe te passen.

 

Begrip

EQ: begrijpen van emotie

IQ: begrijpen van informatie

 

Voordelen

EQ: Mensen met een hoog EQ voelen emoties van anderen aan en kunnen vaak beter hun eigen emoties herkennen en beheersen. Door deze zelfkennis en het herkennen van emoties bij anderen kunnen ze hun gedrag goed aanpassen of effectiever inzetten.

IQ: Mensen met een hoog IQ kunnen informatie sneller verwerken en toepassen. Een hoog IQ leidt over het algemeen tot betere school- en studieresultaten.

 

Beperkingen

EQ: Het begrip Emotionele intelligentie is bedacht als tegenhanger van IQ en het idee is dat je mensen langs een emotionele meetlat kunt leggen. Maar EQ is heel lastig om objectief vast te stellen. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat je persoonlijkheid lastig kunt rangordenen. Er bestaat met andere woorden geen beste persoonlijkheid. Sommige situaties vragen om andere persoonlijkheidskenmerken dan een andere situatie.

IQ: De IQ test is bedacht om mensen te selecteren. IQ testen zijn niets anders dan rangordeningstesten. Maar let op, een hoge IQ-score zegt niet alles over iemands algemene intelligentieniveau. Er zijn verschillende soorten intelligentie. Daarnaast is IQ maar in beperkte mate bepalend voor een gelukkig en succesvol leven.

 

Testen

EQ: De EQ-test bestaat niet. Wel zijn er testen die je persoonlijkheid in kaart brengen. De beste persoonlijkheidstest is de Big Five persoonlijkheidstest. Je score op de schalen emotionele stabiliteit, vriendelijkheid en extraversie laat zien hoe je met anderen omgaat en hoe emotioneel en mensgericht je bent. Maar er zijn geen goede of slechte scores. Daarom kan je jouw EQ niet in en cijfer uitdrukken.

IQ: Er zijn heel veel IQ-testen. Een IQ-test laat zien hoe goed jij hebt gescoord in vergelijking met andere mensen die dezelfde test hebben gemaakt. Een genormeerde IQ-test laat zelfs zien hoe goed jouw score is in vergelijking met een normgroep. Dat kan bijvoorbeeld de beroepsbevolking van een land zijn of alleen hoger opgeleiden.

 

Beroemde voorbeelden

EQ: Mahatma Gandhi, Moeder Teresa

IQ: Albert Einstein, Stephen Hawking

 

Negatief gebruik

EQ: Een hoog EQ kan ook negatief gebruikt worden. Het vermogen om gevoelens en emoties van anderen aan te voelen, wordt dan gebruikt om mensen te verleiden om deze vervolgens  af te persen of te misbruiken.

IQ: Mensen met en hoog IQ zonder geweten kunnen hun analytische vaardigheden misbruiken om bijvoorbeeld de belasting op te lichten of websites te hacken.

 

Beroepen

EQ: Docent, verpleegkundige, pedagogisch medewerker

IQ: Software developer, econometrist, ingenieur