Hoe belangrijk is een hoog IQ?

Moet je een hoog IQ hebben om succesvol en gelukkig te zijn?

Hoe belangrijk is een hoog IQ? Zijn mensen met een hoog IQ rijker, succesvoller en gelukkiger? Of spelen andere kenmerken een grote rol? Er zijn talloze onderzoeken gedaan naar het verband tussen IQ en succes en geluk. Hieronder laten we aan de hand van een aantal onderzoeken zien dat een hoog IQ niet zaligmakend is en ook andere kenmerken van belang zijn of zelfs belangrijker kunnen zijn.

 

Wat zegt een hoog IQ?

IQ is een afkorting van het woord intelligentiequotiënt. Een IQ-score is een cijfer waarmee wordt aangegeven hoe intelligent iemand is. Maar er bestaan veel verschillende soorten intelligentie. Dus het is bijna onmogelijk om iemands intelligentie door middel van een enkel getal vast te stellen.

De gemiddelde IQ-score bij een IQ-test is per definitie 100. De helft heeft een lagere IQ-score en de andere helft een IQ-score van 101 of meer. Maar over IQ-scores bestaan veel misverstanden. Een score van 115 betekent bijvoorbeeld dat 84% van de mensen waarmee je wordt vergeleken (de normgroep) lager heeft gescoord. Dit is dus best wel een hoge score, maar veel mensen zullen dit een tegenvallende score vinden. En is iemand met een IQ-score van 102 of 120 leuker, aardiger, attenter, innovatiever? Nee, daar kan je op basis van een IQ-score niks over zegen. Er blijkt bijna geen verband te bestaan tussen intelligentie en persoonlijkheid.

 

IQ is niet het belangrijkste kenmerk

Een hoog IQ zegt dus niet veel. Want er bestaan veel verschillende soorten intelligenties. Daarnaast bestaan er veel misverstanden over wat een hoog IQ is. En tot slot is er geen verband tussen IQ en persoonlijkheid. Maar wat weten we wel over IQ als voorspeller voor succes?

GRIT is belangrijker dan een hoog IQ

GRIT is belangrijker dan een hoog IQ. Angela Duckworth en haar collega’s van de universiteit van Pennsylvania bedachten de term GRIT in hun onderzoek naar de factoren die bepaalden welke cadetten (militaire studenten) hun zware opleiding voltooiden. Cadetten met de GRIT factor hadden een grotere kans om hun opleiding te voltooien dan cadetten die bijvoorbeeld heel slim waren of over andere talenten beschikten. GRIT wordt bepaald door iemands passie voor iets en doorzettingsvermogen om een droom echt waar te maken. In gewoon Nederlands wordt dit ook wel doorzettingsvermogen genoemd. Bij assessments is dit ook een persoonlijkheidskenmerk waarop werkgevers selecteren. Mensen die ordelijk en gedreven zijn, hebben vaak de voorkeur.

Een flexibele geest is belangrijker dan een hoog IQ

Cognitieve flexibiliteit belangrijker is dan IQ . Dit zeggen onderzoekers van de Universiteit van Cambridge en de Technische Universiteit van Nanyang. Zij beweren dit omdat uit hun analyses blijkt dat het ons in staat stelt om ons aan te passen aan nieuwe en uitdagende situaties, wat kan leiden tot succes op lange termijn. Bovendien kan het ons helpen om beter samen te werken met anderen en om ons te openen voor nieuwe ideeën en perspectieven. In tijden waarbij er veel banen verdwijnen en niemand meer een baan voor het leven heeft, is dat een belangrijke eigenschap. Charles Darwin zei het ook al: “Het is niet de sterkste soort die overleeft, noch de meest intelligente. Het is degene die zich het beste kan aanpassen.”

 

Het is vooral belangrijk dat jouw intelligentie past bij jouw omgeving

IQ-testen meten eigenlijk alleen het cognitieve vermogen van mensen. Door middel van een test probeert men dan vast te stellen in welke mate iemand in staat is om kennis en informatie op te nemen en te verwerken. En wellicht voel je het al aankomen. Bij sommige functies is dit veel belangrijker dan bij andere functies. Vooral bij werk waarbij je veel achter een bureau zit en veel informatie moet verwerken kan dit een relevante vaardigheid zijn. Maar hoe goed moet een verkoper of horecamedewerker zijn in het oplossen van kubussen en cijferreeksen? Andere vaardigheden dan analytisch kunnen denken, worden in veel functies vaak hoger gewaardeerd. Wil je weten welke? Bekijk dan de lijst met soft skills en de functies die hierbij passen.

De genoemde onderzoeken in dit artikel laten zien dat GRIT of een flexibele geest soms net zo belangrijk of zelfs belangrijker zijn dan een hoog IQ. Dat is een geruststellende boodschap voor mensen die denken dat ze niet slim zijn. Kijk vooral naar de kwaliteiten die je wel hebt en probeer werk te vinden waarbij deze vaardigheid gewenst is. Ga hiervoor naar het overzicht met de 50 belangrijkste competenties.