Nadelen laag IQ

Niet iedereen kan even slim zijn. Naast heel slimme mensen bestaan er ook mensen die laag scoren op een IQ-test. Maar is het erg om een laag IQ te hebben? Welke nadelen heeft een laag intelligentieniveau? Lopen mensen met een laag IQ bepaalde risico’s en kan je er wat aan doen?

 

Wat is een laag intelligentieniveau?

Elke groep mensen bestaat uit personen die heel intelligent zijn, gemiddeld slim zijn en minder intelligent zijn. Intelligentie wordt doorgaans uitgedrukt in een IQ-score. De meeste mensen hebben een gemiddeld IQ. Wat neerkomt op een IQ van 85 tot 115. Slechts 16% scoort hoger dan 115. Maar er is ook een groep van 16% die lager scoort dan 85. Op een bevolking van 17 miljoen Nederlanders zijn dat afgerond 2,5 miljoen mensen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) noemt mensen met een IQ-score lager dan 85 licht verstandelijk beperkt.

 

Nadelen laag intelligentieniveau

Moeite met leren

Mensen met een laag intelligentieniveau kunnen meer moeite hebben om nieuwe informatie te begrijpen en te onthouden. Dit kan leiden tot problemen op school en op het werk. Voor hen is het belangrijk dat ze de tijd krijgen om vaardigheden te leren.

Beperkte carrièremogelijkheden

Sommige banen vereisen specifieke vaardigheden en opleidingen die te moeilijk kunnen zijn voor mensen met een laag intelligentieniveau. Hierdoor zijn bepaalde beroepen onbereikbaar en is de keuze aan carrièremogelijkheden beperkt.

Sociale uitsluiting

Mensen met een laag intelligentieniveau hebben soms te maken met vooroordelen waardoor ze geen kansen krijgen en het nog moeilijker is om deel te nemen aan de samenleving. Maar het omgekeerde gebeurt ook. Mensen met pech worden gezien als mislukkelingen en dommeriken die de pech aan zichzelf te wijten hebben. Overigens is domheid niet hetzelfde als intelligentie en kunnen slimme mensen ook dom en onverantwoord gedrag vertonen.

Problemen met dagelijkse taken

Mensen met een laag intelligentieniveau kunnen moeite hebben met het uitvoeren van alledaagse taken, zoals het plannen van hun dag of het volgen van instructies. Denk bijvoorbeeld aan een zelfscankassa bij een supermarkt. Maar ook brieven van overheidsdiensten als de Belastingdienst zijn voor hen bijna onleesbaar.

 

Risico’s laag IQ

Een laag intelligentieniveau heeft veel nadelen. In de podcast ‘De zin en onzin van intelligentie: je kunt er geen fluit aan veranderen, maar het heeft wel invloed op wie je bent’ wordt een onderzoek uit de VS besproken. Dit onderzoek vergeleek mensen met een IQ-score tussen de 75 en 90 met mensen met een IQ-score tussen de 110 en 125. Hieruit bleek dat mensen met een lage IQ-score veel meer risico’s lopen dan mensen met een hoge score. En laag intelligentieniveau vergroot de kans op onderstaande negatieve zaken als ziekte en criminaliteit.

  • 133 keer sneller high school drop out
  • 10 keer sneller in de bijstand
  • 7,5 keer sneller in de gevangenis
  • 6,2 keer sneller leven in armoede
  • 3 keer sneller betrokken bij auto-ongelukken

 

Wat kan je doen aan een laag intelligentieniveau?

We leven in een samenleving die het idee geeft dat als je maar je best doet, dan kom je er wel. Dus als je geen succes hebt, is dat jouw schuld. Maar je intelligentieniveau wordt voor een groot deel genetisch bepaalt en ligt dus bij je geboorte vast. Met een laag intelligentieniveau heb je een onoverbrugbare achterstand op anderen. Dus niet voor iedereen geldt dat als je maar je best doet, je kan worden wat je wilt. Dat kan dus niet. Sommige mensen kunnen sommige dingen echt niet worden.

Je kan dus niet zo veel doen aan een laag intelligentieniveau. Maar ook met een lager intelligentieniveau kan je nog steeds succesvol en gelukkig zijn. Intelligentie en persoonlijkheid hebben weinig met elkaar te maken. Dus mensen die minder hoog scoren op een IQ-test kunnen een heel aangenaam, succesvol, vriendelijk, hulpvaardig of verantwoordelijk persoon zijn. Er zijn wat betreft veel vooroordelen over intelligentie. Intelligentie is gelukkig niet de maatstaf voor iemands waarde of potentieel. Tot slot zijn er ook andere soorten intelligentie. Laat je dus niet te veel leiden door een score op een IQ-test. Vind vooral een omgeving of baan of die bij je past.